xqzz.net
当前位置:首页 >> 饮酒其四拼音版 >>

饮酒其四拼音版

yǐn jiǔ èr shí shǒu (qí sì ) 饮酒二十首(其四) táo yuān míng 陶渊明 qī qī shī qún niǎo ,rì mù yóu dú fēi .栖栖失群鸟,日暮犹独飞.pái huái wú dìng zhǐ ,yè yè shēng zhuǎn bēi . 徘徊无定止,夜夜声转悲. lì xiǎng sī qīng yuǎn ,qù lái hé yī yī .厉响思清远,去来何依依.

饮酒诗二十首其四 陶渊明 栖栖失群鸟. 日暮犹独飞. 徘徊无定止. 夜夜声转悲. 厉响思清晨. 远去何所依. 因值孤生松. 敛翮遥来归. 劲风无荣木. 此荫独不衰. 托身已得所. 千载不相违. 失群的鸟不得已成为了个体,所以它要寻找,

yǐn jǐu 饮酒 (其五) jié lú zài rén jìng,ér wú chē mǎ xuān. 结 庐 在 人 境 ,而 无 车 马 喧. wèn jūn hé néng ěr? xīn yuǎn dì zì piān. 问 君 何 能 尔?心 远 地 自 偏. cǎi jú dōng lí xià,yōu rǎn jiàn nán shān. 采 菊 东 篱 下, 悠 然 见 南 山.

衰荣无定在,彼此更共之.shuāi róng wú dìng zài,bǐ cǐ gēng gòng zhī.邵生瓜田中,宁似东陵时.shào shēng guā tián zhōng,níng sì dōng líng shí.寒暑有代谢,人道每如兹.hán shǔ yǒu dài xiè,rén dào měi rú zī.达人解其会,逝将不复疑.

dg

《饮酒》其五的全文读音如下:结庐在人境,而无车马喧.jié lú zài rén jìng ,ér wú chē mǎ xuān.问君何能尔?心远地自偏.wèn jūn hé nén ěr? xīn yuǎn dì zì piān .采菊东篱下,悠然见南山.cǎi jú dōng lí xià ,yōu rán jiàn nán shān .山气日夕

《yuè xià dú zhuó》《月下独酌》zuò zhě:lǐ bái 作者:李白 huā jiān yī hú jiǔ,dú zhuó wú xiāng qīn .花间一壶酒,独酌无相亲.jǔ bēi yāo míng yuè,duì yǐng chéng sān rén .举杯邀明月,对影成三人.yuè jì bú jiě yǐn ,yǐng tú suí wǒ shēn .月既不

《醉翁亭记》拼音版:huán chú jiē shān yě . qí xī nán zhū fēng , lín hè yóu měi . wàng zhī wèi rán ér shēn xiù zhě , láng yá yě .环滁皆山也.其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也.shān xíng liù qī lǐ , jiàn wén shuǐ shēng chán chán,

1:饮酒结庐在人境,而无车马喧.问君何能尔?心远地自偏.采菊东篱下,悠然见南山.山气日夕佳,飞鸟相与还.此中有真意,欲辨已忘言.jie lu zai ren jing , er wu che ma xuan wen jun he neng er ? xin yuan di zi pian cai ju dong li xia ,you

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com