xqzz.net
当前位置:首页 >> 论语十则中成语的解释 >>

论语十则中成语的解释

1不亦乐乎 3温故而知新 5知之为知之,不知为不知,是知也 6见贤思齐 7三人行,必有我师焉 8任重道远 10己所不欲,勿施于人

孔子(前551年9月28日~前479年4月11日)名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,汉族。英文:Confucius, Kung Tze 。中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人,世界文化名人。孔子的言行思想主要载于语录体散文集《论语》及《四书》中。 孔...

【成语】:敏而好学 【注音】:mǐn ér hào xué 【释义】:敏:聪明;好:喜好。天资聪明而又好学。 【成语】:温故知新 【注音】:wēn gù zhī xīn 【释义】:温:温习;故:旧的。温习旧的知识,得到新的理解和体会。也指回忆过去,能更好地认识...

1、不耻下问;不以向学问比自己差的或职位比自己低的人请教为可耻。《论语·公治长》:"敏而好学,不耻下问。" 2、不得其死;指人不得善终。《论语·先进》:"若由也,不得其死然。" 3、不亦乐乎;《论语·学而》:"有朋自远方来,不亦乐乎!"现在常用...

死而后已 温故知新 任重道远 见贤思齐 1.子曰:“学而时习之,不亦说(yuè)乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠(yùn),不亦君子乎?” 〔讲解〕第一句讲的是学习的方法。“时”,这里是副词,相当于“以时”,可以解作“按一定的时间”或“及时”。“习...

温故知新:温:复习。故:旧。温习旧的知识,能够得到新的体会或有新的发现。现也常指吸收历史经验,从而更好地认识现在。 不亦乐乎:亦:也。乎:文言中表示疑问的语气词,相当于“吗”或“呢”。不也是很快乐的吗?后用以形容事态发展到过甚的地步。...

缓兵之计huǎnbīngzhījì [释义] 缓:延缓。指作战时延缓对方进兵的计策。借指使事态暂时缓和同时积极设法应付的策略。 [语出] 明·罗贯中《三国演义》第九十九回:“孔明用~;渐退汉中;都督何故怀疑;不早追之?” [正音] 缓;不能读作“yuán”。 [...

名言: 1、为人谋而不忠乎,与朋友交而不信乎,传不习乎。 2、学而不思则罔,思而不学则殆。 3、 知之为知之,不知为不知。 4、必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。 5、岁寒,然后知松柏之后凋也。 成语: 温故知新、三人行,必有我师...

温故知新一息尚存——一息尚存,此志不容稍懈. 有朋自远方来,不亦乐乎——学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而 不愠,不亦君子乎? 巧言令色——巧言令色,鲜矣仁! 言而有信——事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信. 众星拱月——为...

论语十则中的成语: ⑴温故知新:温习旧的知识,得到新的理解和体会。也指重温历史经验,更好地认识现在。 ⑵择善而从:选择好的向他学习,也指采纳并实行正确意见。 ⑶死而后已:死了以后才停止。形容为事业奋斗到底的决心。 ⑷任重道远:负担很重...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com