xqzz.net
当前位置:首页 >> 匡姓在百家姓排名 >>

匡姓在百家姓排名

匡姓起源有五: ①2113、据《风俗通义》、《通志氏族略》载,春秋时句须为鲁国匡邑(故城在今河南长垣西南司家坡,亦即卫匡邑,一说5261鲁匡邑不同于卫匡邑,故城不详)之宰,其子孙以邑为氏. ②、据《尚友录》载,古有匡4102国,春秋周定王时有匡裕兄弟七人,俱有道术,盖古匡侯之后,疑匡国即鲁匡邑. ③、春秋时卫有匡邑,或有以邑为氏者. ④、1653据《姓源》载,春秋时楚大夫食采于匡(故城版在今河南睢县西三十里旧匡城.一说在今河南扶沟),其后以邑为氏. ⑤、出自他族.今满、蒙古等民族均有匡姓. 目前匡姓人口列全权国第二百七十九位.

匡姓起源有五: ①、据《风俗通义》、《通志氏族略》载,春秋时句须为鲁国匡邑(故城在今河南长垣西南司家坡,亦即卫匡邑,一说鲁匡邑不同于卫匡邑,故城不详)之宰,其子孙以邑为氏. ②、据《尚友录》载,古有匡国,春秋周定王时有匡裕兄弟七人,俱有道术,盖古匡侯之后,疑匡国即鲁匡邑. ③、春秋时卫有匡邑,或有以邑为氏者. ④、据《姓源》载,春秋时楚大夫食采于匡(故城在今河南睢县西三十里旧匡城.一说在今河南扶沟),其后以邑为氏. ⑤、出自他族.今满、蒙古等民族均有匡姓. 目前匡姓人口列全国第二百七十九位.

匡姓,在《百家姓》中排名第353位.在2013年全国姓氏人口排名第259位.主要起源于商王沃丁封其子羊于一个叫匡国的部落(今湖北省东部),建立侯国,是为匡侯,其后代有汉朝丞相匡衡.匡姓源出有:源流一 源于姬姓,出自春秋时期鲁

匡作为姓氏的读音很多,根据不同的源流可读作:kuāng、kuàng、wāng. 姓氏简介: 匡姓,在《百家姓》中排名第353位.在2013年全国姓氏人口排名第259位.主要起源于商王沃丁封其子羊于一个叫匡国的部落(今湖北省东部),建立侯国

匡(kuāng,潮音kuang1(况1))姓,在全国约有人口97万,在各姓中排在274位,占全国人口的0.07%.

百家姓中匡字读音有多种: 1、kuāng,但是民间大多都是念piang.源于上古匡国,属于以国名为氏.商王沃丁封其子羊于一个叫匡国的部落(今湖北省东部大别山西),建立侯国,是为匡侯. 2、kuāng.源于地名,出自春秋初期郑国匡邑,

匡姓,在《百家姓》中排名第353位. 在2013年全国姓氏人口排名第259位.主要起源于出自春秋时期鲁国大夫施孝权之家臣句须,属于以封邑名称为氏. 其后代有汉朝丞相匡衡.

匡(Kuāng)姓源出有四: 1、出自以邑名为氏.春秋时期,鲁国大夫施孝权的家臣句须任匡邑(河南省长垣西南)宰,即为匡地的地方长官,称匡句须,其孙以祖父居官地名命姓,遂为匡姓.到北宋初年,为避太祖赵匡胤之讳,改匡姓为主姓

百家姓排名353位! 戈 居 满 弘 匡 阙 东 沃 隆 起名规则 匡-Kuang-最好不用声母是g.h的字为名,双字名应避免全都用k.声母.uang韵母或阴平调的字.-最好不全用内外结构的字.注意名的意义与"匡"字的"纠正""救助"的含义相连不要产生不佳的歧义.双字名最好首字笔画多而末字笔画少,单字名最好用笔画少的字.您的姓氏笔画为 6画.

匡[kuāng] 一,匡姓,在《百家姓》中排名第353位.在2013年全国姓氏人口排名第259位.主要起源于商王沃丁封其子羊于一个叫匡国的部落(今湖北省东部),建立侯国,是为匡侯,其后代有汉朝丞相匡衡.二,匡姓源出有:源流一源于姬姓

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com