xqzz.net
当前位置:首页 >> 孔子论语译文子曰:"人而无信,不知其可." >>

孔子论语译文子曰:"人而无信,不知其可."

译文:人如果失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么。 出自:孔子及其弟子和弟子的再传弟子[春秋时期]《论语·为政》。 原句:子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 意思是:孔子说:“一个人不讲信用,是根本...

意思是:人要是失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么。 出自孔子的《论语·为政》。 原文 子曰:"人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?" 译文 孔子说:"人要是失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么(就像)大车没...

人而无信,不知其可也意思: 一个人不讲信用,真不知道怎么能行。即人不讲信用是不行的。 出自:《论语·为政》,原文: 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 译文: 孔子说:“人要是失去了信用或不讲信用,不知道...

人而无信,不知其可也,出自《论语》,说明孔子对“信”的重视。在《论语》中,“信”有两层含义:一是受人信任,二是对人有信用。

第二章为政22条 2·22 原文 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗(1),小车无軏(2),其何以行之哉?” 注释 (1)輗:音ní,古代大车车辕前面横木上的木销子。大车指的是牛车。 (2)軏:音yuè,古代小车车辕前面横木上的木销子。没有輗和軏,车就不...

意思:一个人不讲信誉,不知道他怎么可以立身处世。 出自:《论语·为政篇》 原文选段: 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 子张问:“十世可知也?”子曰:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可...

人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉! ——《论语·为政》 所以,你的提问答案是正确。 原文 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 出处:《论语·为政》 译文 孔子说:“人要是失去了信用或不讲信...

人而无信,不知其可。出于先秦 孔子《论语 为政》:“人而无信,不知其可也。”告诉 我们人不可以不讲信用。为人必须做到言而有信,才能取信于人,才能生存在这个世界。 发音:rén ér wú xìn,bù zhī qí kě 。 释义:信:信用;其:那;可:可以,...

人要是失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么。(就像)大车没有车辕与轭相连接的木销子,小车没有车辕与轭相连接的木销子,它靠什么行走呢? 出自春秋战国时期思想家孔子所作的《论语·为政》。 原文如下: 子曰:“人而无信,不知其可也。...

意思是:一个人如果不讲信用,真不知道他怎么处世,这就像牛车没輗 ,马车没有軏一样,那车怎么能走呢? 出自:孔子及其弟子和弟子的再传弟子[春秋时期]《论语·为政》。 原文:子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 译文...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com