xqzz.net
当前位置:首页 >> 孔子论语译文子曰:"人而无信,不知其可." >>

孔子论语译文子曰:"人而无信,不知其可."

子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”《论语·为政》 【译文】孔子说:“作为一个人,却不讲信誉,是不可以的。譬如大车子没有安横木的輗,小车子没有安横木的軏,如何能走呢?”

人而无信,不知其可也意思: 一个人不讲信用,真不知道怎么能行。即人不讲信用是不行的。 出自:《论语·为政》,原文: 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 译文: 孔子说:“人要是失去了信用或不讲信用,不知道...

学而篇 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” 译文:孔子说:"学习并且按时地去复习,不也很快乐吗?有志同道合的人从远方来,不也很高兴吗?别人不了解我但我不生气,不也是道德上有修养的人吗?"...

发错分类了喂! 人而无信,不知其可 【发 音】rén ér wú xìn,bù zhī qí kě 【释 义】信:信用;其:那;可:可以,行。一个人不讲信用,可以干嘛呢? 【出 处】 先秦·孔子《论语·为政》:“人而无信,不知其可也。” 【用 法】 复句式;作分句;...

第二章为政22条 2·22 原文 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗(1),小车无軏(2),其何以行之哉?” 注释 (1)輗:音ní,古代大车车辕前面横木上的木销子。大车指的是牛车。 (2)軏:音yuè,古代小车车辕前面横木上的木销子。没有輗和軏,车就不...

人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉! ——《论语·为政》 所以,你的提问答案是正确。 原文 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 出处:《论语·为政》 译文 孔子说:“人要是失去了信用或不讲信...

人而无信,不知其可 解释: 信:信用;其:那;可:可以,行。一个人不讲信用,真不知道怎么能行。指人不讲信用是不行的。 示例: 列位呵,“~。”你们才说有本事进得来,出得去,不伤身体者,就拜他为王。(明·吴承恩《西游记》第一回) 出处: ...

【原文】 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 出处:《论语·为政》 【译文】 孔子说:“人要是失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么(就像)大车没有车辕与轭相连接的木销子,小车没有车辕与轭相连接的木销...

【发 音】rén ér wú xìn,bù zhī qí kě 【释 义】信:信用;其:那;可:可以,行。一个人不讲信用,可以干嘛呢? 【出 处】 先秦·孔子《论语·为政》:“人而无信,不知其可也。” 【用 法】 复句式;作分句;指人不讲信用是不行的 【示 例】 明·...

孔子说:“一个人不讲信用,是根本不可以的。就好像大车没有轮、小车没有毂一样,它靠什么行走呢?”主要讲信,它是儒家传统伦理准则,也是人们成就事业的根本。信既包含着信任,即取得别人的信任,更注重对人讲信用。信是人立身处世的基点,是一...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com