xqzz.net
当前位置:首页 >> 孔子论语译文子曰:"人而无信,不知其可." >>

孔子论语译文子曰:"人而无信,不知其可."

译文:人如果失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么。 出自:孔子及其弟子和弟子的再传弟子[春秋时期]《论语·为政》。 原句:子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 意思是:孔子说:“一个人不讲信用,是根本...

人而无信,不知其可也意思: 一个人不讲信用,真不知道怎么能行。即人不讲信用是不行的。 出自:《论语·为政》,原文: 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?” 译文: 孔子说:“人要是失去了信用或不讲信用,不知道...

意思是:人要是失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么。 出自孔子的《论语·为政》。 原文 子曰:"人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?" 译文 孔子说:"人要是失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么(就像)大车没...

人要是失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么。(就像)大车没有车辕与轭相连接的木销子,小车没有车辕与轭相连接的木销子,它靠什么行走呢? 出自春秋战国时期思想家孔子所作的《论语·为政》。 原文如下: 子曰:“人而无信,不知其可也。...

1、子曰:“学而时习之,不亦悦乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” 【译文】 孔子说:“学习了而时常温习,不也喜悦吗?有朋友从远方来,不也快乐吗?别人不理解自己也不怨恨,不也是君子吗?” 2、子曰:巧言令色,鲜矣仁。...

人而无信,不知其可。出于先秦 孔子《论语 为政》:“人而无信,不知其可也。”告诉 我们人不可以不讲信用。为人必须做到言而有信,才能取信于人,才能生存在这个世界。 发音:rén ér wú xìn,bù zhī qí kě 。 释义:信:信用;其:那;可:可以,...

第二章为政22条 2·22 原文 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗(1),小车无軏(2),其何以行之哉?” 注释 (1)輗:音ní,古代大车车辕前面横木上的木销子。大车指的是牛车。 (2)軏:音yuè,古代小车车辕前面横木上的木销子。没有輗和軏,车就不...

孔子说:“一个人不讲信用,是根本不可以的。就好像大车没有轮、小车没有毂一样,它靠什么行走呢?”主要讲信,它是儒家传统伦理准则,也是人们成就事业的根本。信既包含着信任,即取得别人的信任,更注重对人讲信用。信是人立身处世的基点,是一...

【发 音】rén ér wú xìn,bù zhī qí kě 【释 义】信:信用;其:那;可:可以,行。一个人不讲信用,可以干嘛呢? 【出 处】 先秦·孔子《论语·为政》:“人而无信,不知其可也。” 【用 法】 复句式;作分句;指人不讲信用是不行的 【示 例】 明·...

人而无信,不知其可 解释: 信:信用;其:那;可:可以,行。一个人不讲信用,真不知道怎么能行。指人不讲信用是不行的。 示例: 列位呵,“~。”你们才说有本事进得来,出得去,不伤身体者,就拜他为王。(明·吴承恩《西游记》第一回) 出处: ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com