xqzz.net
当前位置:首页 >> 既可以组什么词语 >>

既可以组什么词语

既的组词:一如既往、既往不咎、一反既往、既而、既然、既望、既定、既得利益、既位、不咎既往、既成事实、既往、既月、既济、既是、既不沙、肆既、既死魄、犯罪既遂、既生霸、罔既

既的组词:既然、食既、既往、既望、既是、既而、既乃、肆既、既灌、既后、既成、既、既济、既已、罔既、既以、既龀、既定、既尔、既立.四字的:既往不咎、不溯既往.

一如既往、 一反既往、 既往不咎、 既得利益、 不溯既往、 既成事实、 东曦既驾、 犯罪既遂.

既然既望既然如此既往不咎

即可以组什么词 :即兴、立即、即将、即使、即便、当即、即刻、即日、即时、在即、即令、旋即、即景、迅即、即事、即位、随即、即且、即是、即早、即立、即刑、赓即、即禽、即溜、即序、登即、即拜、即代、即路、赶即、即留、庚即、是即、即夜、即期、即真、即政、即如、即目

既然,既而,既往不咎,既是,既成事实,既定,既定方针,既往之事

即使 即时 即兴 即日 即便 即将 即事 即刻 即是 即位 即景 即世 即墨 即或 即期 即真 即席 即令 即此 即行 即今 即目 即如 即若 即安 即叙 即戎 即夜 即阼 即序 即且 即禽 即速 即祚 即夕 即立 即命 即吉 即早 即溜 即即 即拜 即死 即用 即代 即留 即政 即路 即刑 即忙 即照

既然

既而 jì ér 既然 jì rán 既定 jì dìng 既望 jì wàng 既已 jì yǐ 既往 jì wǎng 既是 jì shì 既济 jì jì 既以 jì yǐ 既成 jì chéng 既尔 jì ěr 既乃 jì nǎi 既朔 jì shuò 既后 jì hòu 既月 jì yuè 既立 jì lì 既夕 jì xī 既终 jì zhōng 既灌 jì guàn 既廪 jì lǐn 既龀 jì chèn 既旬

给的解释 [gěi] 1. 交付,送与:~以.~予.送~.献~.2. 把动作或态度加到对方:~他一顿批评.3. 替,为:~大家帮忙.4. 被,表示遭受:房子~火烧掉了.5. 把,将:请你随手~门送上.[jǐ] 1. 供应:供~.补~.~养.自~自足.2. 富裕,充足:家~人足.3. 敏捷:言论~捷.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com