xqzz.net
当前位置:首页 >> (文言文)穿井得人 告人曰:“吾穿井得一人。” 有闻... >>

(文言文)穿井得人 告人曰:“吾穿井得一人。” 有闻...

穿井得人① [原文] 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外.第③其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人”. 有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人.”国人道之④,闻之于宋君⑤. 宋君令人问之于丁氏⑥,丁氏对曰:“得一人

不一样,“吾穿井得一人”的“穿井得一人”是说打井需要一个劳动力;“丁氏穿井得一人.”的“穿井得一人”是说从井中发现了一个人.

前者应读出强调的语气,因为是他告诉别人; 后者应该以一个道听途说的人的口气读出

原文 版本一 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外.及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人.” 有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人.”国人道之,闻之于宋君. 宋君令人问之于丁氏.丁氏对曰:“得一人之使,非

原文:宋之丁氏,家无井,而出溉汲,常一人居外.及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人.”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人.”国人道之,闻之于宋君.宋君令人问诸丁氏.

穿井得一人之使,就是说他打井后节省了一个取水的劳力.

打出一口水井后,还可以得到一个空闲的人力,不用再派人去提水. 原文: 宋之丁氏,家无井,而出溉汲,常一人居外.及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人.”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人.”国人道之,闻之于宋君.宋君令人问诸

前言 《穿井得人》属于初中必学文言文,对今后高中文言文的学习也很有帮助,其中 及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人.” 有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人.”

.最后一句:"求闻之若此,不若无闻也.穿井得人 宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外①.及其家穿井,告人曰:"吾穿井得一人."有闻而传之者曰:"丁氏穿井得一人

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com